" हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा "


  उदयोस्तु जगदंबे | उदयोस्तु | उदयोस्तु

श्री मन्महात्रिपुसुंदरी भगवती अनेक कोटी ब्रम्हन्दमंडल

जग दुत्पत्ती स्थिती निलय लीलाविलासिनी :

 अखिलवृंदारक स्तुतीसेवा परायणा दिग्विदिक स्वैरक्रिडा मदिय हत्क्मल स्थिता
 

श्री श्री श्री श्री श्री तुळजाभवानी उदयोस्तु | अंबे उदयोस्तु |